XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSDNA - Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA

Giải XSDNA Thứ 4 » XSDNA 31/05/2023
G.8 80
G.7 614
G.6 2129 3231 4491
G.5 6935
G.4 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
G.3 04450 97833
G.2 08299
G.1 78889
ĐB 128315
Advertisements
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,0
1 4,1,8,5 6 6
2 9,5 7 -
3 1,5,5,3 8 0,9
4 - 9 1,5,9

XSDNA Thứ 7 » XSDNA 27/05/2023

G.8 84
G.7 320
G.6 4842 0717 5634
G.5 0886
G.4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487
G.3 72233 22074
G.2 84553
G.1 19370
ĐB 434485
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 7,2 6 -
2 0 7 4,0
3 4,3 8 4,6,2,2,7,5
4 2,4 9 6

XSDNA Thứ 4 » XSDNA 24/05/2023

G.8 57
G.7 194
G.6 1143 2976 7417
G.5 2926
G.4 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
G.3 40693 71400
G.2 87843
G.1 84672
ĐB 194093
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7
1 7 6 -
2 6 7 6,4,3,2
3 7,3 8 2
4 3,5,3 9 4,2,3,3

XSDNA Thứ 7 » XSDNA 20/05/2023

G.8 19
G.7 185
G.6 1381 3664 3273
G.5 8521
G.4 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156
G.3 18009 53383
G.2 90664
G.1 14491
ĐB 193652
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2,6,2
1 9,3,5 6 4,6,4
2 1 7 3,5
3 - 8 5,1,3
4 6 9 1

XSDNA Thứ 4 » XSDNA 17/05/2023

G.8 29
G.7 715
G.6 7284 1565 1339
G.5 5105
G.4 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
G.3 17386 24408
G.2 98739
G.1 32934
ĐB 181996
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,8 5 -
1 5,8 6 5
2 9,8,5,5 7 -
3 9,0,9,4 8 4,6
4 5 9 6

XSDNA Thứ 7 » XSDNA 13/05/2023

G.8 57
G.7 568
G.6 6626 6289 8216
G.5 3999
G.4 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895
G.3 17872 53843
G.2 86258
G.1 17640
ĐB 161597
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7,1,8
1 6,1 6 8
2 6 7 2
3 - 8 9
4 9,9,3,0 9 9,2,5,7

XSDNA Thứ 4 » XSDNA 10/05/2023

G.8 33
G.7 186
G.6 9719 4070 6783
G.5 1218
G.4 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
G.3 54469 57616
G.2 91000
G.1 62574
ĐB 997962
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 0
1 9,8,4,8,6 6 1,9,2
2 - 7 0,4
3 3,5 8 6,3,6
4 - 9 -
X
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday