XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Kết quả xổ số power thứ 5

Mở thưởng ngày Thứ 5, 26-01-2023
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #831
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.304.180.150
Jackpot 2 0 3.612.299.300
Giải nhất 0 40.000.000
Giải nhì 0 500.000
Giải ba 0 50.000
Kỳ quay thưởng: #828
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56.793.486.450
Jackpot 2 1 4.023.574.850
Giải nhất 22 40.000.000
Giải nhì 807 500.000
Giải ba 16275 50.000
Kỳ quay thưởng: #825
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.544.227.650
Jackpot 2 0 3.218.101.650
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 697 500.000
Giải ba 14990 50.000
Kỳ quay thưởng: #822
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 43.191.318.000
Jackpot 2 1 4.215.920.150
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 678 500.000
Giải ba 15098 50.000
Kỳ quay thưởng: #819
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 36.098.421.150
Jackpot 2 0 3.427.820.500
Giải nhất 21 40.000.000
Giải nhì 771 500.000
Giải ba 14867 50.000
Kỳ quay thưởng: #816
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 1 167.391.079.950
Jackpot 2 0 5.274.529.100
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 1358 500.000
Giải ba 31221 50.000
Kỳ quay thưởng: #813
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 134.599.851.300
Jackpot 2 0 3.904.873.950
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 1502 500.000
Giải ba 35069 50.000
Kỳ quay thưởng: #810
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 108.784.806.600
Jackpot 2 0 4.106.678.150
Giải nhất 18 40.000.000
Giải nhì 1282 500.000
Giải ba 28205 50.000
Kỳ quay thưởng: #807
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 94.333.835.100
Jackpot 2 0 3.833.839.050
Giải nhất 22 40.000.000
Giải nhì 1074 500.000
Giải ba 23690 50.000
Kỳ quay thưởng: #804
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 83.273.763.450
Jackpot 2 1 3.384.349.700
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 1137 500.000
Giải ba 24479 50.000
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday