Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2023

Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1 16705 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 49265 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 25649 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 75757 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 76191 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 45370 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 39597 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8 20040 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 78014 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10 81191 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11 04942 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12 18452 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13 60762 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14 62940 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15 44221 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16 48260 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17 53363 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18 45282 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19 62857 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20 91869 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25 52371 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Các ô màu vàng ứng với ngày chủ nhật

Thống kê chạm

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 4 lần 3 lần
1 1 lần 4 lần 1 lần
2 1 lần 4 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 2 lần
4 4 lần 1 lần 2 lần
5 3 lần 2 lần 3 lần
6 5 lần 0 lần 3 lần
7 2 lần 3 lần 2 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 3 lần 2 lần 1 lần
caLendario-personaLizado iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday